-20%
Chậu rửa Hafele HS19-SSD2R90 567.23.030
-20%
Chậu inox Hafele HS21-SSN2S90 567.94.030
-20%
Chậu inox Hafele HS21-SSD1S60 567.94.010
-20%
Chậu đá Blancozia 8S màu xám 565.76.950
-20%
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80 ( màu đen )
-20%
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80 ( màu kem )
-20%
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80 ( màu xám )
-20%
Chậu inox Hafele HS21-SSN1S60

Chậu inox Hafele HS21-SSN1S60

Hafele
7.290.000 VND
-20%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu kem
-20%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60

Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60

Hafele
9.790.000 VND
-20%
Chậu đá Hafele HS19-GEN1S60 màu xám
-20%
Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050

Chậu đá Hafele Antonius HS-GSD10050

Hafele
9.090.000 VND
-20%
Chậu đá Blancozia 9 màu Jasmine (ZD)
-20%
Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD)

Chậu đá Blancozia 9 màu đen (ZD)

Hafele
12.190.000 VND
-20%
Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L

Chậu inox Hafele HS21-SSD2S90L

Hafele
8.390.000 VND
-20%
Chậu đá Blancozia 8S màu kem

Chậu đá Blancozia 8S màu kem

Hafele
14.090.000 VND
-20%
Chậu đá Blancozia 8S màu đen

Chậu đá Blancozia 8S màu đen

Hafele
14.090.000 VND
-20%
Chậu đá Blancozia 8S màu xám

Chậu đá Blancozia 8S màu xám

Hafele
14.090.000 VND